Psychoterapeuta Magda Peron-Szott

Magda Peron-Szott

Psychoterapeuta

średnia 5 z 1 ocen

Konsultacja indywidualna • 150 zł


Zakres pomocy

 • Stres/Lęki/Fobie
 • Nerwica
 • Depresja
 • Rozwój Osobisty
 • Przewlekłe choroby somatyczne
 • Choroby psychosomatyczne
 • Interwencja kryzysowa
 • Doświadczenia psychozy
 • Trudności wieku podeszłego
 • Rozwój wewnętrzny
 • Poprawa jakości życia

Wrzesień, 2023

P
W
Ś
C
P
S
N
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Od wielu lat zajmuję się różnymi formami pomocy innym i jako psychoterapeutka w swojej pracy wykorzystuję podejście psychodynamiczne, koncepcje systemowe i humanistyczno – egzystencjalne oraz psychodramę. Pomagam odzyskać równowagę osobom dorosłym a także młodzieży. Dostosowuję metody pracy do konkretnej osoby i koncentruję się na jej indywidualnych potrzebach.
Prowadzę psychoterapię indywidualną, w której efekt zdrowienia uzyskuje się dzięki rozmowie i budowaniu relacji pomiędzy pacjentem a terapeutą a psychoterapia służy poznaniu siebie oraz zrozumieniu mechanizmów, które kierują decyzjami człowieka. Poznanie i akceptacja samego siebie pozwala na budowanie satysfakcjonujących relacji z innymi osobami oraz odpowiednie pełnienie ról społecznych.
Szczególną uwagę poświęcam zachowaniu kluczowych wartości psychoterapii takich jak: szacunek i indywidualne podejście do drugiego człowieka, budowanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania, poszukiwanie wewnętrznych zasobów, aktywna, ale nienarzucająca się postawa terapeuty.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Poradniach Zdrowia Psychicznego (dla osób dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży), Oddziale Dziennym Psychiatrycznym, Zespole Leczenia Środowiskowego, Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym. Ponadto, aktywnie współpracuję z organizacjami pozarządowymi - realizowałam projekty społeczne skierowane do osób wykluczonych społecznie. Poza pracą z pacjentami indywidualnymi prowadzę również terapię grupową oraz Teatr Playback – który jest formą terapeutyczno-artystyczną.


Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Pedagogika, na specjalizacji Pedagogika Opiekuńczo Wychowawcza na Akademii Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi.
Zakończyłam 4,5 letni całościowy kurs psychoterapii organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej we współpracy z Katedrą Psychiatrii Collegium Medicum. Kurs ten jest atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Uzyskałam certyfikat asystenta psychodramy w Polskim Instytucie Psychodramy, który jest członkiem Psychodrama Institut für Europa z siedzibą w Berlinie.
Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu: Oligofrenopedagogiki oraz Edukacji i terapii osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Dodatkowo ukończyłam wiele kursów doskonalących pracę psychoterapeuty. Obecnie uczestniczę w szkoleniu II stopnia Psychodramy wg Moreno w Polskim Instytucie Psychodramy.

internetowa poradnia psychologiczna

Psycholog Online
Ul. Lubelska 13a/4
35-241 Rzeszów
Telefon: 505-635-355
E-mail: kontakt@psychologonline-24.pl
NIP: 865-244-89-08
REGON: 180799934


platnosc psycholog online