Psycholog, Psychoterapeuta Aleksandra Jaruga

Aleksandra Jaruga

Psycholog, Psychoterapeuta

Konsultacja indywidualna • 200 zł

Jestem Psychologiem i Psychoterapeutą pracującym w nurcie integratywnym, który łączy różne kierunki psychoterapii tak aby maksymalnie dobrze dostosować sposób pracy do potrzeb pacjenta. Zajmuję się przede wszystkim pomocą psychologiczną osobom z PTSD, ze skutkami długotrwałego stresu, lękami, fobiami, nerwicą, depresją, zaburzeniami osobowości, DDA i DDD, oraz interwencją kryzysową w trudnych momentach życia. Przez wiele lat pracowałam z żołnierzami i prowadziłam Punkt Konsultacji Psychologicznej dla Rodzin, Centrum Interwencji Kryzysowej JW. Obecnie studiuję Seksuologię kliniczną na SWPS. Jestem założycielem pierwszej w Polsce poradni online Psychologonline24 oraz gabinetów SENS w Rzeszowie. Prowadzę podcast psychologiczny Psychologonline24 dostępny na Youtube i Spotify.

Zobacz profil Umów wizytę

Zakres pomocy

 • DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików)
 • DDD (Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych)
 • Nerwica
 • Lęki/Fobie
 • PTSD (Zespół Stresu Pourazowego)
 • Choroby Psychosomatyczne
 • Depresja
 • Zaburzenia osobowości
 • Zaburzenia odżywiania
 • Zaburzenia seksualne
 • Dysfunkcje seksualne
 • Problemy tożsamościowe
 • Terapia par
Psycholog, Interwent Kryzysowy, Terapeuta TSR Agnieszka Opach

Agnieszka Opach

Psycholog, Interwent Kryzysowy, Terapeuta TSR

Konsultacja indywidualna • 200 zł

Jestem Psychologiem z wykształceniem pedagogicznym, interwentem kryzysowym, terapeutą TSR (Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach), oraz mediatorem rodzinnym. Od kilkunastu lat wspieram osoby dorosłe, dzieci, oraz młodzież w kryzysach i trudnościach, jakie napotkali w swoim życiu. Towarzysze w trudnych momentach, stanach lęku, stresu i bezradności. Pomagam wrócić do równowagi emocjonalnej i stabilizacji psychofizycznej.Każdy człowiek dla mnie to oddzielna historia, problemy, z jakimi się mierzy, a także różne sposoby radzenia sobie z nimi. To sprawia, że do każdego Klienta podchodzę z uważnością, zrozumieniem i akceptacją dla własnych przeżyć.

Zobacz profil Umów wizytę

Zakres pomocy

 • Kryzysy (straty, zmiany życiowe)
 • Stres
 • Lęki
 • Obniżony nastrój
 • Niskie poczucie wartości
 • Depresja
 • Trudności w relacjach
 • Trudności w radzeniu sobie z emocjami
 • Rodzicielstwo
Psycholog, Psychoterapeuta Agnieszka Romanek-Wdowicz

Agnieszka Romanek-Wdowicz

Psycholog, Psychoterapeuta

Konsultacja indywidualna • 180 zł

Jestem Psycholożką oraz Psychoterapeutką Gestalt. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Psychologia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytet Humanistycznospołeczny) w Warszawie oraz Szkołę Psychoterapii Gestalt w Warszawie. Obecnie przygotowuje się do uzyskania europejskiego certyfikatu EAGT (European Certificate of Gestalt Psychotherapy). Psychoterapia jest dla mnie bliskim spotkaniem dwojga ludzie, pełnym akceptacji, zrozumienia i bezpieczeństwa. Dzięki takiej relacji możliwe jest poznanie siebie samego oraz zmiana, która dokonuje się dzięki akceptacji siebie i świadomemu podejmowaniu decyzji, w oparciu o własne rzeczywiste potrzeby. Obecnie prowadzę psychoterapię osób dorosłych.

Zobacz profil Umów wizytę

Zakres pomocy

 • Lęki
 • Nerwica
 • Zaburzenia lękowe
 • Depresja
 • Interwencja kryzysowa
 • Brak satysfakcji w relacjach z ludźmi
 • Zrozumienie siebie
Psychoterapeuta, Psychotraumatolog Katarzyna Włodarczyk

Katarzyna Włodarczyk

Psychoterapeuta, Psychotraumatolog

Konsultacja indywidualna • 180 zł

Jestem psychologiem, psychotraumatologiem oraz psychoterapeutą w trakcie 4-letniego całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii w nurcie integracyjnym, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Specjalizuję się w pracy indywidualnej z osobami z doświadczeniami traumatycznymi, doświadczającymi silnego, długotrwałego stresu (w tym z pracującymi w zawodach medycznych i pomocowych), z zaburzeniami nastroju i zaburzeniami lękowym; z osobami chorującymi przewlekle (w tym z chorobami psychosomatycznymi, onkologicznymi i neurodegeneracyjnymi), z osobami neuroatypowymi, z osobami z niepełnosprawnością wrodzoną i nabytą, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną; z osobami pełniącymi rolę opiekunów osób z niepełnosprawnością i chorujących przewlekle; z osobami w żałobie i po stracie, oraz z osobami korzystającymi ze wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC).

Zobacz profil Umów wizytę

Zakres pomocy

 • Trauma PTSD
 • Trauma wczesnodziecięca C-PTSD
 • Choroby Psychosomatyczne
 • Choroby przewlekłe
 • Zawody pomocowe
Psycholog Seksuolog Terapeuta par Psychodietetyk Psychotraumatolog Agnieszka Sprawka

Agnieszka Sprawka

Psycholog Seksuolog Terapeuta par Psychodietetyk Psychotraumatolog

Konsultacja indywidualna • 150 zł

Jestem Psychologiem z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami dorosłymi, z dziećmi i z młodzieżą. Pomagam osobom mający trudności po doświadczeniu traumy, lęku, depresji, zbyt długotrwałego stresu, a także osobom mający poczucie straty, w żałobie. Interesują mnie również uzależnienia behawioralne szczególnie kompulsywne zachowania seksualne i kompulsywne objadanie się. Pracuję w obszarze trudności związanymi z uzależnieniami, jak również z osobami współuzależnionymi, które tkwią w toksycznych relacjach. Pomagam też parom rozwiązać kryzysy w związku i odbudować prawidłowe relacje partnerskie.

Zobacz profil Umów wizytę

Zakres pomocy

 • Terapia par
 • Stres/Lęki/Fobie
 • Nerwica
 • Depresja - Terapeuta narzędzia iFight Depression (CBT)
 • Kryzysy w relacji małżeńskiej/partnerskiej
 • Trudności w relacjach interpersonalnych
 • Radzenie sobie z trudnymi emocjami
 • DDA/DDD
 • Zaburzenia odżywiania
 • Kompulsywne zachowania seksualne
 • Uzależnienia behawioralne
 • Trauma
 • Żałoba
 • Kryzysy życiowe
 • Uzależnienie od alkoholu/narkotyków
Psycholog Psychoterapeuta Agnieszka Dyś

Agnieszka Dyś

Psycholog Psychoterapeuta

Konsultacja indywidualna • 180 zł

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży od 16 roku życia oraz terapię par. Swoje doświadczenie zdobywałam głównie podczas pracy w służbie zdrowia oraz w organach pomocy społecznej. Zajmuję się między innymi zaburzeniami afektywnymi, nerwicami, zaburzeniami osobowości, DDA oraz traumami. W obszarze moich zainteresowań leżą także problemy natury seksualnej. W pracy terapeutycznej najbliższe jest mi podejście psychodynamiczne, jednak integruję elementy innych nurtów, dostosowuję metody pracy do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Zobacz profil Umów wizytę

Zakres pomocy

 • Lęki/Fobie
 • Nerwica
 • Depresja
 • Trudności w relacjach interpersonalnych
 • Radzenie sobie z trudnymi emocjami
 • DDA
 • DDD
 • Choroby psychosomatyczne
Psycholog, Terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) w trakcie procesu certyfikacji, praktyk metody Original Play, Coach Barbara Szczesiul

Barbara Szczesiul

Psycholog, Terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) w trakcie procesu certyfikacji, praktyk metody Original Play, Coach

Konsultacja indywidualna • 180 zł

Z wykształcenia jestem Psychologiem (Uniwersytet Jagielloński). Pracuję z dziećmi, nastolatkami i osobami dorosłymi, współpracuję z rodzicami na rzecz dzieci. W swojej pracy, bazowo, opieram się na Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach, korzystam z dobrodziejstw Podejścia Akceptacji i Zaangażowania (ACT), Podejścia Skoncentrowanego na Współczuciu (CFT), metody Kids’Skills i całego mojego doświadczenia. Jestem członkinią Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Swoją pracę poddaję superwizji. Pracuję również w języku angielskim.

Zobacz profil Umów wizytę

Zakres pomocy

 • Stres
 • Lęki
 • Fobie
 • Kryzysy
 • Depresja
 • Rodzicielstwo
 • Kryzys rodzic-dziecko
 • Młodzież doświadczająca trudności
 • Okresy zmiany w życiu
 • Żałoba
 • Strata
Psycholog, Psychoterapeuta, Seksuolog Jowita Dworniak

Jowita Dworniak

Psycholog, Psychoterapeuta, Seksuolog

Konsultacja indywidualna • 180 zł

Jestem absolwentką 5-letnich studiów psychologicznych (specjalność: psychologia kliniczna) oraz studiów podyplomowych z seksuologii klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas specjalistycznych szkoleń oraz staży klinicznych, między innymi w Poradni Zdrowia Psychicznego Psychoklinika oraz w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie.

Zobacz profil Umów wizytę

Zakres pomocy

 • Lęk
 • Depresja
 • Trudne traumatyczne zdarzenia
 • Stres
 • Zaniżona samoocena
 • Trudności w sferze komunikacji seksualnej
 • Zaburzenia seksualne
 • Trudności związane z przynależnością do grupy LGBTQiA+
Psycholog, Psychodietetyk, Terapeuta systemowy Adrianna Czajka

Adrianna Czajka

Psycholog, Psychodietetyk, Terapeuta systemowy

Konsultacja indywidualna • 180 zł

Jestem psycholożką, dietetyczką, psychodietetyczką oraz terapeutką systemową i seksuolożką w trakcie szkolenia. Odnajduję ogromną radość w pomaganiu innym. Bardzo chętnie pomogę Ci zbudować takie życie, jakiego pragniesz i potrzebujesz. Pomagam osobom zmagającym się z zaburzeniami odżywiania, niezdrową relacją z jedzeniem, z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, oraz trudnościami emocjonalnymi i relacyjnymi. Pracuję również z parami i rodzinami, pomagając znaleźć wspólny język, odzyskać harmonię i przepracować trudne tematy i wydarzenia. Prowadzę diagnozę ADHD, oraz pomagam zrozumieć i polubić siebie. Bardzo chętnie wesprę Cię, jeśli masz trudności w tym obszarze, lub podejrzewasz, że może to dotyczyć Ciebie.

Zobacz profil Umów wizytę

Zakres pomocy

 • Zaburzenia odżywiania
 • Anoreksja
 • Bulimia
 • Ortoreksja
 • Zajadanie emocjonalne
 • Niezdrowa relacja z jedzeniem
 • Zaburzenia nastroju
 • Zaburzenia lękowe
 • Trudności relacyjne
 • Trudności z emocjami
 • Depresja
Psycholog Psychoterapeuta Doradca zawodowy Izabella Panuś

Izabella Panuś

Psycholog Psychoterapeuta Doradca zawodowy

Konsultacja indywidualna • 150 zł

Jestem Psychologiem i Doradcą zawodowym, pracuję z osobami dorosłymi. Pomagam w rozwiązywaniu życiowych trudności, osiąganiu lepszej jakości życia poprzez kształtowanie adekwatnej samooceny, uczenie się akceptacji i bycia sobą. Prowadzę terapię w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT) oraz terapii Schematów. Pomagam osobom cierpiącym z powodu zaburzeń lękowych (ataki paniki, fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne), zaburzeń nastroju (obniżony nastrój, depresja), zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości. Udzielam pomocy osobom mającym trudności w codziennym funkcjonowaniu, w relacjach interpersonalnych oraz doświadczających kryzysu.

Zobacz profil Umów wizytę

Zakres pomocy

 • Depresja
 • Obniżony nastrój
 • Zaburzenia odżywiania
 • Lęki/fobie
 • Ataki paniki
 • Nerwice
 • OCD
 • Stres
 • Relacje interpersonalne
 • Wypalenie zawodowe
 • Cele życiowe i decyzje

internetowa poradnia psychologiczna

Psycholog Online
Ul. Lubelska 13a/4
35-241 Rzeszów
Telefon: 505-635-355
E-mail: kontakt@psychologonline-24.pl
NIP: 865-244-89-08
REGON: 180799934


platnosc psycholog online