Psycholodzy
 • Aleksandra Jaruga

  Aleksandra Jaruga Psycholog, Psychoterapeuta

  Jestem Psychologiem i Psychoterapeutą pracującym w nurcie integratywnym, które łączy różne kierunki psychoterapii tak aby maksymalnie dobrze dostosować sposób pracy do potrzeb pacjenta. Zajmuję się przede wszystkim pomocą psychologiczną osobom z PTSD, ze skutkami długotrwałego stresu, lękami, fobiami, nerwicą, depresją, zaburzeniami osobowości oraz interwencją kryzysową w trudnych momentach życia. Przez wiele lat pracowałam z żołnierzami i prowadziłam Punkt Konsultacji Psychologicznej dla Rodzin, Centrum Interwencji Kryzysowej JW oraz zajęcia dydaktyczno-profilaktyczne głównie z zakresu radzenia sobie ze stresem, profilaktyki zdrowia psychicznego, problematyki HIV i AIDS, zapobiegania wypaleniu zawodowemu, podstaw komunikacji jak również rozwijania kompetencji miękkich

  Zakres pomocy:

  • Stres
  • Lęki/Fobie
  • Nerwica
  • Depresja
  • Bezpłodność
  • Samoakceptacja
  • Zaburzenia nerwicowe
  • Radzenie sobie z trudnymi emocjami
  • DDA
  • DDD
  • Anoreksja, Bulimia
  • Choroby psychosomatyczne
  • Seksualność
  • PCOS
 • Justyna Terebus-Lang

  Justyna Terebus-Lang Psycholog, Psychoterapeuta, Coach

  Jestem psychologiem i psychoterapeutą pracującym w sposób integracyjny. Łączę elementy poznanych przez lata nurtów terapeutycznych (psychoanaliza, systemowa praca z rodziną, psychologia Gestalt, ustawienia systemowe) z umiejętnościami coachingowymi a sposób i metody pracy dobieram kierując się potrzebami klienta tym samym od 13 lat wspieram ludzi w procesie zmiany. Szczególny obszar moich poszukiwań zawodowych to zdrowie w ujęciu holistycznym oraz psychosomatyka – temat zdrowia, stresu i ciała

  Zakres pomocy:

  • Stres
  • Lęki/Fobie
  • Nerwica
  • Trudności w relacjach interpersonalnych
  • Radzenie sobie z trudnymi emocjami
  • Przewlekłe choroby somatyczne
  • Choroby psychosomatyczne
  • Cele życiowe i decyzje
  • Niskie poczucie własnej wartości
  • Brak poczucia sensu
  • Kobiecość i seksualność
  • Przemoc psychiczna
 • Agnieszka Brzozowska

  Agnieszka Brzozowska Psycholog, Psychoterapeuta

  Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży od 16 roku życia oraz terapię par a swoje doświadczenie zdobywałam głównie podczas pracy w służbie zdrowia oraz w organach pomocy społecznej. Zajmuję się między innymi zaburzeniami afektywnymi, nerwicami, zaburzeniami osobowości, DDA oraz traumami, w obszarze moich zainteresowań leżą także problemy natury seksualnej. W pracy terapeutycznej najbliższe jest mi podejście psychodynamiczne, jednak integruję elementy innych nurtów, dostosowuję metody pracy do indywidualnych potrzeb pacjenta

  Zakres pomocy:

  • Lęki/Fobie
  • Nerwica
  • Depresja
  • Trudności w relacjach interpersonalnych
  • Radzenie sobie z trudnymi emocjami
  • DDA
  • DDD
  • Choroby psychosomatyczne
  • Seksualność
  • Depresja młodzieńcza
 • Jaśmina Machlah

  Jaśmina Machlah Psycholog, Psychoterapeuta

  Jestem psychologiem, nauczycielem i wykładowcą akademickim, a także badaczem, obecnie w trakcie akredytowanego kursu psychoterapii w zakresie podejścia systemowo - ericksonowskiego. W swojej pracy psychoterapeutycznej, która jest dla mnie szczególnie ważną rozmową i spotkaniem z drugim człowiekiem, otaczam wsparciem osoby doświadczające trudności związanych ze rozumieniem samego siebie oraz świata zewnętrznego, poszukiwaniem sensu życia, zidentyfikowaniem i uporządkowaniem wartości życiowych, a także poprawą własnego ogólnego poziomu dobrostanu. Dużą częścią mojej pracy jest wspieranie w procesie psychoterapii osób, dla których wyzwaniem są relacje z innymi, a także rodzin - w szczególności patchworkowych

  Zakres pomocy:

  • Stres
  • Lęki/Fobie
  • Nerwica
  • Depresja
  • Rozwój Osobisty
  • Trudności w relacjach interpersonalnych
  • Radzenie sobie z trudnymi emocjami
  • Poczucie braku wsparcia i niezrozumienia ze strony otoczenia
  • Uzależnienia behawioralne
  • Cele życiowe i decyzje
  • Problemy rodzinne
  • Zaburzenia zachowania
  • Zaburzenia afektywne
 • Mateusz Dobosz

  Mateusz Dobosz Psycholog, Psychoterapeuta CBT

  Jestem Psychoterapeutą Poznawczo-Behawioralnym (CBT) oraz Psychologiem, zajmuję się psychoterapią oraz diagnostyką psychologiczną, pracuję z dorosłymi i młodzieżą a hobbystycznie prowadzę badania nad wpływem nowych mediów na funkcjonowanie i rozwój młodzieży. Swoje wnioski publikuję w formie artykułów w prasie naukowej oraz popularnonaukowej (jak chociażby kwartalnik "Postępy Psychiatrii i Neurologii", czasopismo "Rozprawy Społeczne" czy "Katecheta"). Uważam, że wiedzę specjalistyczną powinno łączyć się z jak najprostszym do zrozumienia i zastosowania przekazem, pomagam zrozumieć problem, przezwyciężyć go oraz nauczyć radzenia sobie z nim w razie powrotu

  Zakres pomocy:

  • Stres
  • Lęki/Fobie
  • Nerwica
  • Depresja
  • Rozwój Osobisty
  • Kryzysy wczesnej dorosłości
  • DDA
  • DDD
  • Zdrowy sen
  • Choroby psychosomatyczne
  • Problemy wychowawcze
  • Depresja młodzieńcza
  • Zaburzenia afektywne
  • Zaburzenia osobowości
  • Problemy okresu dojrzewania
 • Izabella Panuś

  Izabella Panuś Psycholog

  Jestem psychologiem i doradcą zawodowym, od ponad 10 lat zajmuję się pomaganiem ludziom w rozwiązywaniu ich życiowych trudności oraz osiąganiu lepszej jakości życia. Udzielam pomocy zarówno w sytuacjach kryzysowych jak i w przypadkach długotrwałych problemów. Pracuję indywidualnie w nurcie poznawczo-behawioralnym, a także prowadzę warsztaty grupowe z zakresu asertywności, radzenia sobie ze stresem i twórczego myślenia

  Zakres pomocy:

  • Stres
  • Lęki/Fobie
  • Depresja
  • Przewlekłe choroby somatyczne
  • Trauma
  • Mobbing
  • Wybór kierunku studiów i zawodu
  • Cele życiowe i decyzje
 • Karolina Gładych

  Karolina Gładych Psycholog, Coach

  Jestem psychologiem oraz coachem. Od ponad 10 lat pomagam osobom zmagającym się z trudnymi emocjami, problemami w relacjach, stresem, trudnościami z samoakceptacją i samooceną, uzależnieniami i brakiem satysfakcji w różnych sferach funkcjonowania. Jako coach pomagam klientom w osiąganiu głębszego zadowolenia z życia, odkrywaniu własnego potencjału, predyspozycji i zdolności, rozumieniu psychiki ludzkiej, przekraczaniu barier i realizowaniu inspirujących celów osobistych i zawodowych, podejmowaniu ważnych decyzji i wprowadzaniu zmian

  Zakres pomocy:

  • Stres
  • Lęki/Fobie
  • Depresja
  • Samoakceptacja
  • Rozwój Osobisty
  • Trudności w relacjach interpersonalnych
  • Zmiany, Motywacja, Cele
 • Karolina Zaręba

  Karolina Zaręba Psycholog, Life Coach

  Jestem psychologiem, arteterapeutą, nauczycielem jogi i medytacji. Podchodzę do pacjenta i jego problemu holistycznie staram się zobaczyć wszystkie aspekty problemu i jego źródła. Korzystając z terapii poznawczo-behawioralnej pomagam pacjentowi zobaczyć, zmienić myśli i zachowanie, Równocześnie następuje psychoedukacja polegająca na dzieleniu się z pacjentem wiedzą, przekazując mu narzędzia, dzięki którym będzie w możności poradzić sobie z problemami

  Zakres pomocy:

  • Stres
  • Lęki/Fobie
  • Depresja
  • Samoakceptacja
  • Zaburzenia nerwicowe
  • Anoreksja, Bulimia
  • Zdrowy sen
  • Choroby psychosomatyczne