Psycholodzy
 • Aleksandra Jaruga

  Aleksandra Jaruga Psycholog, Psychoterapeuta

  Jestem Psychologiem i Psychoterapeutą pracującym w nurcie integratywnym, które łączy różne kierunki psychoterapii tak aby maksymalnie dobrze dostosować sposób pracy do potrzeb pacjenta. Zajmuję się przede wszystkim pomocą psychologiczną osobom z PTSD, ze skutkami długotrwałego stresu, lękami, fobiami, nerwicą, depresją, zaburzeniami osobowości oraz interwencją kryzysową w trudnych momentach życia. Przez wiele lat pracowałam z żołnierzami i prowadziłam Punkt Konsultacji Psychologicznej dla Rodzin, Centrum Interwencji Kryzysowej JW oraz zajęcia dydaktyczno-profilaktyczne głównie z zakresu radzenia sobie ze stresem, profilaktyki zdrowia psychicznego, problematyki HIV i AIDS, zapobiegania wypaleniu zawodowemu, podstaw komunikacji jak również rozwijania kompetencji miękkich

  Zakres pomocy:

  • Stres
  • Lęki/Fobie
  • Nerwica
  • Depresja
  • Bezpłodność
  • Samoakceptacja
  • Zaburzenia nerwicowe
  • Radzenie sobie z trudnymi emocjami
  • DDA
  • DDD
  • Anoreksja, Bulimia
  • Choroby psychosomatyczne
 • Beata Jabłońska

  Beata Jabłońska Psycholog, Psychoterapeuta

  Jestem psychologiem i psychoterapeutą z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami dorosłymi. Zajmuję się przede wszystkim psychoterapią indywidualną dorosłych, psychoterapią par oraz psychoterapią rodzin a w swojej pracy korzystam głównie z rozumienia psychodynamicznego i systemowego wykorzystując również wiedzę zaczerpniętą z innych podejść, tak aby metody pracy były adekwatne do indywidualnych potrzeb klienta. W szczególnym obszarze moich zainteresowań zawodowych jest pomoc osobom doświadczającym trudności w życiu codziennym i relacjach interpersonalnych z powodu zaburzeń osobowości - przede wszystkim osobowości chwiejnej emocjonalnie (borderline), pomoc parom/małżeństwom doświadczającym kryzysu w relacji, pomoc osobom chorującym psychicznie (schizofrenia) i ich rodzinom oraz pomoc rodzinom, które przeżywają trudności w relacjach rodzinnych

  Zakres pomocy:

  • Stres
  • Lęki/Fobie
  • Nerwica
  • Depresja
  • Rozwój Osobisty
  • Kryzysy w relacji małżeńskiej/partnerskiej
  • Radzenie sobie z trudnymi emocjami
  • Problemy wychowawcze
  • Zaburzenia osobowości
  • Kryzysy życiowe
  • Trudności w relacjach rodzinnych
 • Justyna Terebus-Lang

  Justyna Terebus-Lang Psycholog, Psychoterapeuta, Coach

  Jestem psychologiem i psychoterapeutą pracującym w sposób integracyjny. Łączę elementy poznanych przez lata nurtów terapeutycznych (psychoanaliza, systemowa praca z rodziną, psychologia Gestalt, ustawienia systemowe) z umiejętnościami coachingowymi a sposób i metody pracy dobieram kierując się potrzebami klienta tym samym od 13 lat wspieram ludzi w procesie zmiany. Szczególny obszar moich poszukiwań zawodowych to zdrowie w ujęciu holistycznym oraz psychosomatyka – temat zdrowia, stresu i ciała

  Zakres pomocy:

  • Stres
  • Lęki/Fobie
  • Nerwica
  • Trudności w relacjach interpersonalnych
  • Radzenie sobie z trudnymi emocjami
  • Przewlekłe choroby somatyczne
  • Choroby psychosomatyczne
 • Jaśmina Machlah

  Jaśmina Machlah Psycholog, Psychoterapeuta

  Jestem psychologiem, nauczycielem i wykładowcą akademickim, a także badaczem, obecnie w trakcie akredytowanego kursu psychoterapii w zakresie podejścia systemowo - ericksonowskiego. W swojej pracy psychoterapeutycznej, która jest dla mnie szczególnie ważną rozmową i spotkaniem z drugim człowiekiem, otaczam wsparciem osoby doświadczające trudności związanych ze rozumieniem samego siebie oraz świata zewnętrznego, poszukiwaniem sensu życia, zidentyfikowaniem i uporządkowaniem wartości życiowych, a także poprawą własnego ogólnego poziomu dobrostanu. Dużą częścią mojej pracy jest wspieranie w procesie psychoterapii osób, dla których wyzwaniem są relacje z innymi, a także rodzin - w szczególności patchworkowych

  Zakres pomocy:

  • Stres
  • Lęki/Fobie
  • Nerwica
  • Depresja
  • Rozwój Osobisty
  • Trudności w relacjach interpersonalnych
  • Radzenie sobie z trudnymi emocjami
  • Poczucie braku wsparcia i niezrozumienia ze strony otoczenia
  • Uzależnienia behawioralne
 • Agnieszka Brzozowska

  Agnieszka Brzozowska Psycholog, Psychoterapeuta

  Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży od 16 roku życia oraz terapię par a swoje doświadczenie zdobywałam głównie podczas pracy w służbie zdrowia oraz w organach pomocy społecznej. Zajmuję się między innymi zaburzeniami afektywnymi, nerwicami, zaburzeniami osobowości, DDA oraz traumami, w obszarze moich zainteresowań leżą także problemy natury seksualnej. W pracy terapeutycznej najbliższe jest mi podejście psychodynamiczne, jednak integruję elementy innych nurtów, dostosowuję metody pracy do indywidualnych potrzeb pacjenta

  Zakres pomocy:

  • Lęki/Fobie
  • Nerwica
  • Depresja
  • Trudności w relacjach interpersonalnych
  • Radzenie sobie z trudnymi emocjami
  • DDA
  • DDD
  • Choroby psychosomatyczne
 • Magda Peron-Szott

  Magda Peron-Szott Psychoterapeuta

  Od wielu lat zajmuję się różnymi formami pomocy innym i jako psychoterapeutka w swojej pracy wykorzystuję podejście psychodynamiczne, koncepcje systemowe i humanistyczno – egzystencjalne oraz psychodramę. Pomagam odzyskać równowagę osobom dorosłym, a także, dzięki wykształceniu pedagogicznemu, również młodzieży, dostosowuję metody pracy do konkretnej osoby i koncentruję się na jej indywidualnych potrzebach. Prowadzę psychoterapię indywidualną, w której efekt zdrowienia uzyskuje się dzięki rozmowie i budowaniu relacji pomiędzy pacjentem a terapeutą a psychoterapia służy poznaniu siebie oraz zrozumieniu mechanizmów, które kierują decyzjami człowieka

  Zakres pomocy:

  • Stres
  • Lęki/Fobie
  • Nerwica
  • Depresja
  • Rozwój Osobisty
  • Kryzysy wczesnej dorosłości
  • Przewlekłe choroby somatyczne
  • Choroby psychosomatyczne
  • Interwencja kryzysowa
  • Doświadczenia psychozy
  • Trudności wieku podeszłego
  • Rozwój wewnętrzny
  • Poprawa jakości życia
 • Karolina Gładych

  Karolina Gładych Psycholog, Coach

  Jestem psychologiem oraz coachem. Od ponad 10 lat pomagam osobom zmagającym się z trudnymi emocjami, problemami w relacjach, stresem, trudnościami z samoakceptacją i samooceną, uzależnieniami i brakiem satysfakcji w różnych sferach funkcjonowania. Jako coach pomagam klientom w osiąganiu głębszego zadowolenia z życia, odkrywaniu własnego potencjału, predyspozycji i zdolności, rozumieniu psychiki ludzkiej, przekraczaniu barier i realizowaniu inspirujących celów osobistych i zawodowych, podejmowaniu ważnych decyzji i wprowadzaniu zmian

  Zakres pomocy:

  • Stres
  • Lęki/Fobie
  • Depresja
  • Samoakceptacja
  • Rozwój Osobisty
  • Trudności w relacjach interpersonalnych
  • Zmiany, Motywacja, Cele
 • Izabella Panuś

  Izabella Panuś Psycholog

  Jestem psychologiem i doradcą zawodowym, od ponad 10 lat zajmuję się pomaganiem ludziom w rozwiązywaniu ich życiowych trudności oraz osiąganiu lepszej jakości życia. Udzielam pomocy zarówno w sytuacjach kryzysowych jak i w przypadkach długotrwałych problemów. Pracuję indywidualnie w nurcie poznawczo-behawioralnym, a także prowadzę warsztaty grupowe z zakresu asertywności, radzenia sobie ze stresem i twórczego myślenia

  Zakres pomocy:

  • Stres
  • Lęki/Fobie
  • Depresja
  • Przewlekłe choroby somatyczne
  • Trauma
  • Mobbing
  • Wybór kierunku studiów i zawodu
  • Cele życiowe i decyzje
 • Mateusz Dobosz

  Mateusz Dobosz Psycholog, Psychoterapeuta CBT

  Jestem Psychoterapeutą Poznawczo-Behawioralnym (CBT) oraz Psychologiem, zajmuję się psychoterapią oraz diagnostyką psychologiczną, pracuję z dorosłymi i młodzieżą a hobbystycznie prowadzę badania nad wpływem nowych mediów na funkcjonowanie i rozwój młodzieży. Swoje wnioski publikuję w formie artykułów w prasie naukowej oraz popularnonaukowej (jak chociażby kwartalnik "Postępy Psychiatrii i Neurologii", czasopismo "Rozprawy Społeczne" czy "Katecheta"). Uważam, że wiedzę specjalistyczną powinno łączyć się z jak najprostszym do zrozumienia i zastosowania przekazem, pomagam zrozumieć problem, przezwyciężyć go oraz nauczyć radzenia sobie z nim w razie powrotu

  Zakres pomocy:

  • Stres
  • Lęki/Fobie
  • Nerwica
  • Depresja
  • Rozwój Osobisty
  • Kryzysy wczesnej dorosłości
  • DDA
  • DDD
  • Zdrowy sen
  • Choroby psychosomatyczne
  • Problemy wychowawcze
  • Depresja młodzieńcza
  • Zaburzenia afektywne
  • Zaburzenia osobowości
  • Problemy okresu dojrzewania